in Smått

SeaTalk+Relä=Autopilot

Min Raymarine 400G kursdator har ingång för extern brytare. Kursdatorn behöver säkras med 30-40 A för att kunna mata motorn vilket är långt över vad panelens instrument är säkrade för. Så utöver att slå av instrumenten via panelen har jag behövt slå av kursdatorn via egen brytare. Kursdatorn förbrukar cirka 0,3 Ah i viloläge.

SeaTalk-bussen matar 12V mellan stift 1 och 2. Så genom att ansluta ett växlande relä där kan jag slå av kursdatorn automatiskt när jag bryter strömmen till instrumenten. Reläet kopplas som NC (normally closed) och kursdator av tills reläet strömsätts. Koppla SeaTalk-bussen till stift 85/86 och kursdatorn till stift 30/87a på reläet.

Det som behövs är ett växlande fordonsrelä, typ #36108 från Kjell & Co och lite kablar, allt för under 100-lappen.