Kompressorfläkt

Har länge störts av den fläkt som kyler kompressorn till vår kyl. Efter att jag bytt motståndet så har ju varvtalet på själva kompressorn minskat. Men när fläkten går så låter det onödigt mycket.

Som standard sitter en Papst 4412FGMLD som enligt broschyren levererar 114 m3/h och 32 dB samt förbrukar 2W. Som jag fick erfara vid motståndet så byggs alla båtar för medelhavet, där har man nog större behov av luftflöde – jag satsar på en lite ”svagare” modell.

Jag valde en Noctua NF-P12, den levererar 92,3 m3/h och 19,8 dB men endast 0,6w. De har även andra modeller, men denna verkar bra.

Innan jag började skruva loss så ville jag mäta ljudnivån. Installerade appen ”Buller” på min telefon och la telefonen 15 cm framför utblåset och mätte 58,7 dB. Efter bytet av fläkten så mättes endast 49,6 dB. När det gäller decibelskalan så bör man tänka på att den inte är linjär. Man brukar säga att för varje 3 dB så uppfattar örat det som en fördubbling av ljudnivån.

Själva bytet var enkelt. Skruva loss den gamla fläkten, montera dit den nya. Endast plus/minus används på fläktarna, isolera den som inte används.