Bränslegivare

Alltid full tank? Nej, troligen en defekt givare.

Den passiva givaren är ett variabelt motstånd mellan 10-180 Ohm. Vid 10 Ω är det tomt och vid 180 Ω är det fullt.

Testa givaren med ett instrument. I mitt fall är det 590 Ω mellan stiften vilket indikerar att givaren är defekt. Testa sedan displayen genom att kortsluta kablarna. Om displayen går från full till tom tank är displayen hel.

Lossa den befintliga givaren genom att skruva loss och sedan lirka ur den ur hålet. Givaren är monterad i ett standard VDO-hålmått (54 mm i diameter), fastsatt med M5-skruv. Själva muttern i tanken är av kul-modell och sitter fast.

Där givaren sitter är det drygt 30 cm till botten, men jag valde bara en 25 cm givare. Tanken är allt annat än jämn och en 25 cm givare indikerar tomt tidigare vilket är mer realistiskt. För rent krasst kommer första halvan av tanken motsvara långt mer än andra halvan.

Givaren kommer från Biltema (25-8013) och kostar 359:-. Den levereras komplett med en FL-2 flänsring för såväl Wema- som VDO-hålbild (givaren verkar vara Wemas S3-E250 givare).

Flänsringen följer SAE-5 standard, så rotera ringen tills hålen matchar. Bultarna som medföljer är dock för långa och har för stor skalle. På Sifverts Skruv hittade jag #2206005016 som är en rostfri M5 X 16 insexskruv med låg skalle (endast 3,5 mm hög).

VDO och Wema-systemen indikerar båda fullt vid 180 Ω, men skiljer sig sen då VDO indikerar tomt vid 10 Ω och Wema vid 0 Ω. Så rent krasst kommer min VDO-display att visa tomt redan vid givarens 10 Ω läge. Fast tankens form gör att man gärna har en extra reserv. Men byter ev. även den slitna displayen mot en Wema.

Not: Hittade även en VDO tankmätare på Comstedt (#70882E011) som möjligt varit en enklare montering. Men gillar att Wema-givaren kan skruvas loss, därmed får jag en form av manlucka till tanken.