Som standard på en Volvo Penta MD2030 sitter ingen expansionstank. Om man beställt en varmvattenberedare från varvet så eftermonterade de en. Att köpa detta kit löst kostar c:a 3.500:- i handeln.

Nu är det sällan ett problem att köra med en VVB utan denna tank.

Men locket till kylaren är faktiskt ganska smart. När kylvattnet hettas upp och trycket i kylsystemet går över 15 PSI så öppnar termostaten och kylvatten rinner ut, via den genomskinliga slangen. Det många dock inte vet är att när motorn svalnar och trycket minskar så uppstår ett vakuum, varvid luft sugs in via samma slang. (Om inte termostaten fungerade så skulle den ju dels riskera att explodera vid det höga trycket och/eller implodera när trycket sjunker).

Med en behållare som tar vara på den kylvätska som pressas ut vid högt tryck, kan jag få vacuum-effekten att suga tillbaka samma vatten. Därmed slipper jag att det finns luft i kylsystemet som kan ge korrosion.

Jag köpte en ”Shineray Coolant tank” avsedd för ATVs på Amazon för 14 pund, den duger prima för ändamålet. Den genomskinliga slang som sitter som standard kan användas, men kommer nog att byta till en som är garanterat lufttät.

Som alternativ till min ”tank” skulle man precis lika väl kunna använda en helt vanlig PET-flaska i en behållare, det enda den gör är ju att vara en håll-tank för kylarvatten.